Znanje angleščine narašča med Latinoamerikanci

Angleško znanje Latinoameričanov narašča, saj se uporaba španščine doma zmanjšujeGlede na analizo podatkov ameriškega urada za popis prebivalstva Pew Research Centre rekordnih 33,2 milijona latinskoameriških prebivalcev govori angleško.1.Leta 2013 je ta skupina predstavljala 68% vseh latinoameričanov, starih 5 let in več, v primerjavi z 59% leta 2000.

Hkrati z naraščanjem deleža Latinoameričanov, ki znajo angleško, se v zadnjih 13 letih zmanjšuje delež tistih, ki doma govorijo špansko. Leta 2013 je 73% Latinoameričanov, starih 5 let in več, reklo, da doma govorijo špansko, 78% tistih, ki so to dejali leta 2000. Kljub temu upadanju rekordnih 35,8 milijona Latinoameričanov govori špansko doma, kar se je še naprej povečevalo ker se je število hispanskih prebivalcev države povečalo.

Ti premiki sovpadajo z naraščanjem števila latinskoameriških prebivalcev, rojenih v ZDA, in upočasnjevanjem priseljevanja v ZDA iz Latinske Amerike. Leta 2013 so Američani, rojeni v ZDA, za skoraj dva do ena do 35 milijonov do 19 milijonov presegli število tujcev in predstavljali vedno večji delež (65%) prebivalstva države, ki živi v ZDA. So tudi precej mlajši, s povprečno starostjo 19 let, v primerjavi s 40 med priseljenci Hispanics (Stepler in Brown, 2015). Hkrati se je priseljevanje iz Latinske Amerike, predvsem Mehike, upočasnilo (Passel, Cohn in Gonzalez-Barrera, 2012), kar je privedlo do manjšega števila priseljencev, ki govorijo špansko, in do bolj ustaljenega ameriškega priseljenskega prebivalstva.

Posledično je od leta 2000 rast španskega prebivalstva v ZDA predvsem posledica ameriških rojstev in ne prihod novih priseljencev (Krogstad in Lopez, 2014).

Američani, rojeni v ZDA, spodbujajo znanje angleščineLeta 2013 je 89% latinskoameričanov, rojenih v ZDA, dobro govorilo angleško, medtem ko jih je leta 1980 znašalo 72%. Ta zasluga je delno posledica naraščajočega deleža latinskoameričanov, rojenih v ZDA, ki živijo v gospodinjstvih, kjer govorijo samo angleško. Leta 2013 je v teh gospodinjstvih živelo 40% latinskoameričanov, rojenih v ZDA, ali 12 milijonov ljudi, medtem ko jih je leta 1980 živelo 32%. Do povečanja angleškega znanja prihaja tudi zaradi naraščajočega deleža latinskoameričanov, rojenih v ZDA, v gospodinjstvih, kjer govorijo španščino (ali drug jezik, ki ni angleščina) in pravijo, da angleško govorijo 'zelo dobro'. Polovica (49%) latinskoameričanov, rojenih v ZDA, je to dejala leta 2013, in sicer 14,7 milijona, medtem ko jih je leta 1980 reklo 40%.

Nasprotno pa se delež latinskoameričanov, rojenih v tujini, ki dobro govorijo angleško, od leta 1980 malo spreminja, čeprav je število tistih, ki znajo angleško, naraslo. Leta 2013 je 34% latinskoameričanov, rojenih v tujini, znalo angleško in jih je bilo 6,5 milijona. Leta 1980 je ta delež znašal 31% in je znašal 1,3 milijona.Če pogledamo drugače, je le 5% tujcev, rojenih v tujini, leta 2013 doma govorilo samo angleško, približno enak delež (4%) kot leta 1980. In 29% tujcev, ki so rojeni v tujini, govori špansko (ali drug jezik, ki ni angleščina) ) doma, vendar pravijo, da angleško govorijo 'zelo dobro', delež se je prav tako malo spremenil od 27%, ki so to rekli leta 1980.

Tretjina Hispanic ne obvlada angleščine

Izbrane značilnosti latinoameričanov, ki ne znajo angleško, 2013Čeprav znanje angleščine med Hispanicami narašča, je veliko tistih, ki angleščino govorijo manj kot zelo dobro ali pa sploh ne. Glede na analizo Pew Research je leta 2013 12,5 milijona Hispanic reklo, da govori angleško, a govorno sposobnost ocenjujejo kot manj kot 'zelo dobro'. Dodatnih 3,2 milijona pa pravi, da sploh ne govorijo angleško. Skupaj te skupine Hispanic predstavljajo tretjino (32%) vseh Hispanic, starih 5 let ali več.

Te skupine se v marsičem razlikujejo tudi od Hispanic, ki obvladajo angleščino. Na primer, 21% Latinoameričanov, ki ne govorijo angleško, je starih 65 let ali več. Med tistimi, ki govorijo angleško, a jo govorijo manj kot 'zelo dobro', je 9% v tej starostni skupini. Nasprotno pa je med Hispanicami, ki znajo angleško, le 4% starih 65 let ali več. Po spolu je 57% tistih, ki ne govorijo angleško, žensk, v primerjavi s 47% tistih, ki govorijo angleško, vendar jo govorijo manj kot 'zelo dobro', in 49% Hispanic, ki angleško obvladajo dobro.

Razlike med obema skupinama so tudi tiste, ki angleščino govorijo manj kot 'zelo dobro', in tiste, ki je sploh ne govorijo - po izobrazbi in rojstvu. Tri od štirih Hispanic, ki ne govorijo angleško, imajo manj kot srednješolsko izobrazbo, v primerjavi s 52% tistih, ki govorijo angleško, vendar govorijo jezik manj kot 'zelo dobro', in 18% Hispanic, ki znajo angleško. In do rojstva je 93% tistih, ki ne govorijo angleško, rojenih v tujini, v primerjavi s 76%, ki govorijo angleško, a govorijo jezik manj kot 'zelo dobro' in 19%, ki govori angleško vsaj 'zelo dobro'.

Uporaba jezika med Hispanicami, 2013Spreminjanje jezikovnih vzorcev Latinoameričanov se odraža na druge načine. Glede na naraščajoče znanje angleščine med špansko govorečimi Latinoameriki več kot polovica Latinoameričanov, ki govorijo angleščino, pravi, da znajo dobro obvladati oba jezika, ugotavlja Nacionalna raziskava Latinoamerik Pew Research Center iz leta 2013 (Krogstad in Gonzalez-Barrera, 2015) .2.Vsak četrti Latinoameričan doma govori samo angleško. In ko gre za uživanje novic, je med odraslimi Latino prebivalci vse večji delež novic v angleščini, upadanje pa v španščini (Lopez in Gonzalez-Barrera, 2013). Kljub temu je za latinskoameričane na splošno 95% pravi, da je pomembno, da bodoče generacije latinskoameriških prebivalcev, ki živijo v ZDA, govorijo špansko (Taylor et al., 2012). Skoraj toliko, 87%, pravi, da se morajo latinskoameriški priseljenci za uspeh v ZDA naučiti angleščine.

Temu poročilu je priložen statistični portret španskega prebivalstva države v letu 2013. Temelji na raziskavi ameriške skupnosti Census Bureau iz leta 2013 in vsebuje podrobne značilnosti španskega prebivalstva na nacionalni ravni in vsote prebivalstva države.

Facebook   twitter